07/2021 Xuất khẩu cà phê tháng 06/2021 của một số nước

Tàu thủy trên sông Sài Gòn - Ảnh NQB

Việt Nam: Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết xuất khẩu trong kỳ ước đạt 110.000 tấn, giảm 13,80% so với cùng kỳ 2020. Nhu vậy, 6 tháng đầu 2021 nươc ta chỉ xuất khẩu đạt chừng 825.000 tấn giảm 12,30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Brazil: 174.240 tấn là lượng xuất khẩu của Brazil trong tháng cuối cùng của niên vụ nước này.

Indonesia (robusta): Chỉ xuất khẩu 6.608 tấn giảm 56,50% so với cùng kỳ 2020. Như vậy, chín tháng đầu niên vụ 2020-2021, nước này xuất khẩu 98.525 tấn giảm 30,90% so với cùng kỳ năm ngoái.

Costa Rica (arabica chế biến ướt): Xuất khẩu đạt 9.866 tấn tăng 13,90% so với cùng kỳ 2020. Chín tháng đầu niên vụ nước này xuất khẩu tăng 2,40% đạt 51.724 tấn.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 18