Thị trường cà phê: vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

(12-6-2017) Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày gần nhất là 6-6-2017, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ đều bán gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng mạnh vị thế dư bán thêm 8.159 lô để lên 27.011 lô so với 30-5 là 18.852 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London giảm dư mua xuống còn 18.625 lô so với 20.324 lô ngày 30-5, giảm 1.699 lô.

Như vậy, nếu sàn kỳ hạn New York “có biến” như thời tiết bất ổn chẳng hạn, giá sẽ bùng phát bất ngờ.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 20

quang cao