No Picture
Tin cà phê

25/12/2019 Thị trường cà phê: Giá kỳ hạn tăng đẹp ngày vọng Giáng sinh 2019

Phiên vọng lễ Giáng Sinh, cũng là ngày khóa sổ vị thế kinh doanh trong tuần, giá NY tăng mạnh. Sau khi NY mất 16 cts/lb do bán lại, NY đang tỉnh dần. LD vẫn phải còn phấn đấu nhiều vì…Bài: NGUYỄN QUANG BÌNH […]

No Picture
Tin cà phê

13/11/2019 Thị trường cà phê: Giá cà phê kỳ hạn lừng khừng rồi giảm nhẹ.

Diễn biến giá kỳ hạn 12/11/19 London  1371-4 (1384-1367)  –  1392-3 (1403-1388)  New York 105.6-0.4 (107.45-104.8)  –  108.9-0.55 (110.8-108.15) Tình hình vĩ mô có ảnh hưởng đến thị trường Kinh tế vô đạo đức đưa […]