No Picture
blog

Ý thức an toàn giao thông: đáng báo động!

Tại các nước tiên tiến, môn an toàn giao thông được dạy liên tục, trải dài từ cấp một đến hết cấp trung học. Mọi học sinh khi ra trường không chỉ tôn trọng luật đi đường, họ phải nắm vững khi nào là phạm lỗi tai nạn, […]

No Picture
blog

Hỗn loạn giao thông đô thị: trị cách nào?

Một năm 2015 khó khăn vừa đi qua. Nhiều người vẫn chưa hết thắc mắc tự hỏi liệu có thật khổ thật khó khi lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của cả nước vẫn tăng vù vù, từ 71.000 chiếc với tổng trị giá nhập khẩu 1,6 tỉ đô la Mỹ năm 2014 nhảy lên 125.000 chiếc tiêu hết 3 tỉ đô la năm 2015. […]