Tin cà phê

(20-12-2017) Bình luận về kỹ thuật giá cà phê robusta

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước London:              1716-10 (1725-1699)                              1713-13 (1726-1700) New York:                   121.75-0.15 (122.45-121.00)                 124.00-0.15 (124.65-123.25) LONDON Hệt như phiên hôm qua, London chịu áp lực bán mạnh từ […]