12/8/2019 Giá cà phê: Tìm điểm tích cực giữa bức tranh kỹ thuật tiêu cực.

Nhìn từ vị trí hiện tại với giá đóng cửa 1.296, nằm dưới mức tâm lý quan trọng 1.300 sau khi lân la về vùng đáy 1.289, cách xa đáy cũ 1.284 chỉ vỏn vẹn 5 Usd, khó nhà phân tích kỹ thuật giá cà phê nào dám nói rằng giá tuần này sẽ tăng.

Đóng cửa tại 1.296, nằm dưới tất cả các điểm bình quân động (MA), là rất tiêu cực. Cộng với RSI 9 ngày chưa vào vùng bán quá mức, chỉ ngấp nghé với 30,41% so với tham chiếu 30%, xu hướng chung giá robusta vẫn còn xấu.

Trong tuần này, khả năng mất cứ điểm quan trọng 1.284 là rất gần. Một khi đóng cửa dưới 1.284, giá nhanh chóng về 1.267 (đáy cũ của tháng giao dịch 07/19) để về sâu hơn, quanh 1.250 Usd (hình 2).

Khu vực bên trên, nằm tại 1.318/1.324, nay là vùng kháng cự quan trọng. Nếu như đóng cửa vượt khỏi khu vực ấy, cơ hội một đợt chỉnh tăng có thể xảy ra để thử lên vùng 1.370/1.373.

Như vậy, về kỹ thuật mà xét, giá sàn robusta cà phê còn xấu. Nếu tuần này, giá London dao động trong vùng từ 1.284-1.325, được xem là tích lũy. Khi phá rào này, giá kỳ hạn robusta London sẽ đi thêm +/-50 Usd.

Tuy nhiên, các biến động khôn lường của yếu tố bên ngoài như chỉ cần một thay đổi tích cực nào đó từ nền kinh tế vĩ mô, giá có thể bật dậy nhanh. Một trong các tác nhân giúp giá London tăng khi có tác động tích cực từ bên ngoài, đó chính là vị thế kinh doanh của giới đầu tư với lượng dư bán kỷ lục. Chỉ cần một cú kích, giá London có thể đi đến vùng 1.370 nhờ lực mua thanh lý các hợp đồng đã bán khống.

Vả lại, RSI cho thấy London đang đặt một chân ngay ngưởng bán quá mức, sức bán tuy còn nhưng sẽ hạn chế. Đó là cách nhìn tích cực và hợp lý cho hướng giá robusta tuần này.

Hits: 290