(20-12-2017) Bình luận về kỹ thuật giá cà phê robusta

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước

London:             

1716-10 (1725-1699)                              1713-13 (1726-1700)

New York:                  

121.75-0.15 (122.45-121.00)                 124.00-0.15 (124.65-123.25)

LONDON

Hệt như phiên hôm qua, London chịu áp lực bán mạnh từ Việt Nam. Giá đầu phiên cao, giá cuối phiên thấp. Hôm nay thị trường quyền chọn London tháng 1-18 khóa sổ nhưng sẽ không có bất ngờ lớn do lượng đặt cược sàn quyền chọn không lớn, khu vực 1700-1750.

Khuynh hướng tiêu cực. London đang dọa xuống 1676$ là mức thấp nhất mới đây.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 29