Nhận định kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê cho  phiên giao dịch kỳ hạn cà phê 23-3-2017

 

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 22-3-2017 cơ sở 5 và 7-2017:

Giá đóng cửa robusta Ice London

05/17    2164-7 (2175-2152)

07/17    2185-6 (2195-2173)

 

Giá đóng cửa arabica Ice New York

05/17    141.70-3.05 (144.45-141.15)

07/17    144.05-3.05 (146.85-145.85)

Dự kiến mở cửa sàn robusta chiều 23-3 từ không đổi đến tăng nhẹ.

Khuynh hướng: London và New York: trung tính-tiêu cực

Ngày 22-3, thoạt đầu London âm 19$ nhưng ngay sau đó hồi phục. Tuy nhiên khi nhìn New York yếu, London buông theo và đóng cửa giảm do cuối phiên đầu cơ bán tiếp. Giao dịch uể oải và đóng cửa xấu. Giá như còn muốn xuống thêm.

Mất 3.05 cts/lb, New York xấu hơn London. Xuống tới đây, lực hỗ trợ khá mạnh tại 140 cts/lb nhưng mất mốc ấy New York dễ quay xuống 138.60 và nghe vọng tiếng gọi 135.20 cts/lb.

Nguyễn Quang Bình

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là suy nghĩ và một nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 231