(23-3-2017) Đồ thị kỹ thuật giá kỳ hạn robusta London

 

 

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ hoan nghênh tác giả Anh Phan tiếp tục đóng góp phục vụ bạn đọc.

Dù giá trên thị trường không do yếu tố kỹ thuật quyết định tất cả, nó lại là một bộ phận quan trọng của hoạt động giá, đặc biệt cho những ai chú trọng đến “hàng giấy”, tức kinh doanh nghiên về kỹ thuật.

Xin xem trên đây là ý kiến và nghiên cứu riêng của tác giả.

Cám ơn tác giả ANH PHAN và mong tiếp tục đóng góp.

Trân trọng,

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ

Hits: 387