Nhận định kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê cho  phiên giao dịch kỳ hạn cà phê 13-4-2017

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 12-4-2017 cơ sở 5 và 7-2017:

Giá đóng cửa robusta Ice London

05/17    2157-19 (2184-2154)

07/17    2183-16 (2208-2179)

 

Giá đóng cửa arabica Ice New York

07/17    140.60-1.80 (144.15-139.90)

 

Dự kiến mở cửa sàn robusta chiều 13-4 quanh mức giảm 5-10$. Khuynh hướng: London trung tính-yếu và New York trung tính-rất yếu.

Dựa trên hoạt động ngày 12-4, một số nhà phân tích có cái nhìn như sau:

Điều đ1ong lưu ý hôm nay là sàn arabica New York yếu hơn robusta London vì đang tăng 1.80 rồi đóng cửa giảm 1.80 cts/lb. Cố rướn để qua 145 lên 146 không được thì nay nghi phải quay xuống thử 138.60 cts/lb. Bể khu vực này, nước “lụt”.

London tuy đóng cửa giảm vẫn trong khu vực dao động cũ. Bây giờ muốn tăng, giá tháng 7-2017 phải đóng cửa trên 2208$.

Nguyễn Quang Bình

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 53