Lịch nghỉ lễ Tuần Thánh và Phục Sinh 2017 của sàn cà phê

Thứ Sáu 14-4-2017

NY nghỉ cả ngày

LDN nghỉ cả ngày

 

Thứ Hai

NY mở cửa 19:30g (giờ VN)

LDN nghỉ cả ngày

Hits: 55