Nhận định kỹ thuật giá kỳ hạn arabica cho  phiên giao dịch kỳ hạn cà phê 1-5-2017

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 28-4-2017 cơ sở 7-2017:

Giá đóng cửa robusta Ice London

07/17    1946+36 (1965-1910)

 

Giá đóng cửa arabica Ice New York

07/17    133.40+3.90 (134.50-128.75)

 

London hôm nay nghỉ ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Dựa trên hoạt động ngày 28-4, một số nhà phân tích có cái nhìn như sau:

Giao dịch ngày 28-4, giá New York không phạm đáy ngày trước đó (128.65) nên những chốt chặn trên chưa có gì thay đổi: 135.45 / 137.50 nếu như muốn lên lại 145 hay cao hơn. Còn những mức chắn dưới đang còn nằm tại các chốt 122.80 / 118.90.

Sau một chuỗi ngày toàn giá thấp, giá bùng lên (lại tập trung cuối phiên) mang thêm chút hy vọng vì nhất là giá 28-4 không dám về sâu hơn 128.65. Đồng BRL yếu cũng giúp cho New York vững chân chạy hơn.

Sở dĩ giá tăng còn được thị trường tin rằng chắc các quỹ đầu cơ bấy giờ qua vị thế dư bán hàng giấy chứ không còn dư mua nữa. Nếu như báo các vị thế kinh doanh còn nằm khu vực vị thế dư mua, trái với dự đoán của thị trường, đó sẽ là một bất lợi cho sàn này. Các quỹ đầu cơ có thể bán tiếp hay giảm mua, làm giá khó có bất ngờ trong hướng lên.

Nguyễn Quang Bình

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 41