Mồng 1 Tết Mậu Tuất: Thử gieo quẻ giá cà phê năm nay

Đầu năm Mậu Tuất, chúc quý bạn đọc may mắn và vạn đạt. Sau đây xin mạnh dạn gieo quẻ giá cà phê năm 2018 thế này:

Đêm Giao Thừa, giá robusta  tháng 5-2018 chốt tại 1783$+1$ trong khi arabica tháng 3-2018 giảm 1.05 chốt tại 121.75 cts/lb.

Giá trị USD giảm không ảnh hưởng giá kỳ hạn cà phê.

Trên sàn London sắp tới còn dao động mạnh. Giá rớt là cơ hội mua nhưng hoàn toàn không khuyến khích mua hàng thực để trữ vì giá nội địa có thể không theo giá kỳ hạn.

Khung dao động 1726-1818 của London đang được thỏa mãn hướng lên, nhưng rất mang tính giai đoạn. 1830/1850 và 1900 là kỳ vọng nhưng lưu ý không nên vì kỳ vọng này mà mua trữ hàng thực.

Hướng xa về cuối năm có thể giá yếu vì áp lực được mùa của các nước Nam Mỹ.

Trên sàn New York, khung dao động 121.40 và 126.50 vừa qua cột rất chặt hoạt động của sàn này. Giá chỉ bung theo hướng tăng/giảm nếu vượt khỏi hai chốt này. Hướng xuống 118.30/115, hướng tăng 129.50/131 cts/lb.

Tuy yếu nhưng New York khó rớt sâu, về cuối năm trong khu vực 130-135 cts/lb.

Người gieo quẺ: NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 50

quang cao