(17-2-2018) Thị trường cà phê: Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 13-2-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ đều giảm bớt vị thế dư bán gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York giảm 8.864 lô để xuống 47.736 lô, kỷ lục dư bán của sàn này là 58.970 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London giảm 927 lô xuống còn 12.089 lô

PHẠM KỲ ANH

Hits: 19

quang cao