Bình luận nhanh: Arabica yếu, liệu níu kéo robusta xuống theo?

(1-6-2017) Hôm qua 31-5 New York chơi ngược kèo, kéo giá robusta xuống theo dù 3 ngay trước đó London cất công đưa New York lên.

Có khi mất 3.80 cts/lb còn 128.30 cts/lb và đóng cửa vẫn mất 2.75 cts/lb chốt 129.35 cts/lb, New York được cho là đảo chiều tiêu cực. Các nhà kỹ thuật tin sàn arabica cố tìm về khu vực 127.15 cts/lb. Tuy nhiên, lực bán sẽ không mạnh khi xuống sâu hơn do dư bán của đầu cơ sàn này đã khá lớn.

Sàn kỳ hạn robusta giảm nhưng chưa đến nỗi. Cái đáy đôi 1871 và 1890 sẽ khó cho giá London trước mắt xuống sâu hơn. Để khỏi giảm xuống vùng nguy, dứt khoát London phải nằm trên 2042$. Ngày một ngày hai là khó tăng đến đó, nhưng nỗ lực một hồi, sao lại không thể!

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 31