Giá hồ tiêu Ấn độ nhích dần

(1-6-2017) Giá hồ tiêu xô tại Kochi Ấn độ ghi nhận tăng thêm 300 INR để đạt 49.600 INR/tấn vào ngày hôm qua 31-5 so với 30-5.

Giá hồ tiêu trong nước vẫn chưa nhích được do nhu cầu mua của các đại lý yếu vì các nhà xuất khẩu chưa có hợp đồng bán mới.

QUAN DI SƠN

 

Hits: 46