(9/9/2018) Nhìn lại tuần trước: Giá cà phê tìm đáy mới

Tuần đầu tiên tháng 09/2018, giá hai sàn kỳ hạn cà phê robusta London và arabica New York lại có đáy mới so với tuần chấm dứt ngày 31/08/18. Sàn London, nơi các nhà kinh doanh cà phê Việt Nam thường sử dụng làm tham chiếu, đã dời đáy từ 1485 cuối tháng trước xuống 1465 Usd/tấn, sàn arabica New York từ 99.35 xuống 98.65 cts/lb (xem hình 1).

Đóng cửa giá London mất hẳn chốt tâm lý quan trọng 1500 để còn 1491 Usd/tấn, giảm 10 Usd nhưng arabica New York vẫn còn trụ được trên mức 100 cts/lb để chốt 102.45 cts/lb hay 2258 Usd/tấn, tăng 0.65 cts/lb một cách khiêm nhường.

Giá sàn arabica New York có ảnh hưởng đặc biệt đến giá cà phê các sàn khác vì hai sàn giao dịch phái sinh cà phê đều dùng đồng Usd làm đồng tiền thanh toán, bản thân sàn arabica đóng tại Hoa Kỳ, rất nhạy cảm với chính sách tiền tệ, hối đoái giữa đồng Usd và các đồng nội tệ khác. Vả lại, khối lượng giao dịch và chu chuyển cà phê arabica trên thế giới lớn gấp nhiều lần so với robusta. Chính vì thế, khi giá arabica xuống mức sâu nhất kể từ 2006 đến nay (xem hình 1), giá cà phê robusta vào thế bấp bênh. Hệ quả là thị trường cà phê nội địa nghe theo giá kỳ hạn, giá nhiều nơi tại Tây Nguyên có khi xuống mức 32 triệu đồng mỗi tấn.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 381