(9-6-2018) Vị thế kinh doanh: Lượng dư bán New York giảm là không hay

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 5-6-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

nguyễn quang bình

Sàn cà phê chè arabica Ice New York giảm mạnh dư bán với lượng mua bù 7.859 lô nên chỉ còn 37.372 lô so với 45.231 lô. Kỷ lục lớn nhất mọi thời đại với 70.577 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tăng lượng dư bán 3.383 lô để lên 17.497 lô.

Tin giảm dư bán của New York là tiêu cực với mức này, các quỹ đầu cơ bán rộng tay hơn.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 74

quang cao