(9-5-2017) Vài điểm cần lưu ý trước giờ mở cửa hai sàn cà phê

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 8-5-2017 cơ sở tháng 7-2017:

Giá đóng cửa robusta Ice London

07/17    2027+25 (2028-2004)

09/17    2045+25 (2045-2020)

Giá đóng cửa arabica Ice New York

07/17    136.90+1.20 (137.10-135.10)

 Dự kiến London mở cửa chiều nay tăng nhẹ.

Vấn đề cần làm của sàn London là làm sao vượt khỏi các điểm Fibonacci, 50% ở 2042 và 61,8% ở 2082 rồi mới tính đường lên chắc được. Lượng mua khống còn trên 24.000 lô trong khi viễn cảnh đồng USD có thể tăng lãi suất không phải là nhỏ. Dù sao đà tăng ban đầu vẫn giúp London đi tếp bước nữa nếu như về sau có ngả ngựa.

Cũng vậy, New York xem ra dễ thành công hơn nếu như muốn đạt 137.50 cts/lb, mức 50% Fibo. Còn 139.60 cts/lb là mức chỉnh 61,8% của Fibo từ 146.40-128.60.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 24

quang cao