(9-5-2017) Giá hồ tiêu trong nước giảm xuống quanh mức 93 triệu đồng/tấn

Giá hồ tiêu xô trên thị trường hàng thực ở Kochi (Ấn độ) giảm xuống mức thấp mới, chốt tại 53.600 INR/tấn vào ngày 8-5-2017, là mức thấp nhất tính từ 20 ngày nay.

Diễn biến giá hồ tiêu xô tại Kochi (Ấn độ)

Giá hồ tiêu loại sơ chế tại Ấn độ quanh mức 57.000 INR/tấn.

Do thiếu hợp đồng xuất khẩu, giá tiêu đen tại một số nơi tại Tây nguyên quanh mức 93-94 triệu đồng/tấn.

QUAN DI SƠN

Hits: 24

quang cao