(7/9/2018) Người muốn bán nhiều hơn mua

thitruongcaphe.net

Diễn biến hôm trước

London

1492-9 (1513-1485)     1493-6 (1512-1486)

New York:                  

102.20-1.60 (104.15-102.05) 105.55-1.55 (107.45-105.35)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 34.52 cts/lb (-)  – USDX 95.04 (0)    – BRLUSD 4.06 (+)

Không ngờ đợt chỉnh tăng qua nhanh đến thế.

Mở cửa London thoát nhanh lên 1513 nhưng đứng khựng lại vì New York không muốn tăng ngay từ đầu. Tại sao? Có thể do thị trường ngoại hối USD với BRL không có sóng nên cà phê không muốn bốc khói.

Báo cáo hàng tháng của ICO cho biết tình hình xuất khẩu cà phê toàn cầu đến cuối tháng 7/2018 như sau:

-Xuất khẩu toàn cầu tháng 7/18 đạt 10,11 triệu 60kg bao, tăng 4,6% so với cùng kỳ 2017.

-Xuất khẩu 10 tháng đầu niên vụ 2017/18  đạt 101,2 triệu bao, tăng 0,9% so với cùng kỳ 2017.

-Xuất khẩu arabica tháng 7/18 đạt 6,12 triệu bao, tăng 4,6% so với cùng kỳ 2017

-Xuất khẩu arabica đến nay trong niên vụ này đạt 63,39% giảm 0,7% so với cùng kỳ 2017.

-Xuất khẩu robusta tháng 7/18 đạt 3,99 triệu bao, tăng 4,7% so với cùng kỳ 2017.

-Xuất khẩu robusta 10 tháng đầu 2017/18 đạt 37,81 triệu bao, tăng 3,6% so với cùng kỳ 2017.

Ông Lương Văn Tự của Vicofa nói niên vụ 2018/19 của Việt Nam sản lượng cà phê ước chừng 28,5 triệu bao, giảm 3,4%. Lý do: nông dân chuyển qua trồng các thứ cây khác có lợi nhuận hơn.

Nguyễn Quang Bình

Hits: 365