(6-4-2018) Mỹ rời khỏi ICO

nguyễn quang bình

ICO vừa có thông báo chính thức nói rằng rất đáng tiếc chính quyền Mỹ đã quyết định rời khỏi Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) và không tham gia Hiệp định Cà phê Thế giới (ICA) 2007. Sự ra đi này có hiệu lực bắt đầu từ 3-6-2018.

ICO cũng cho biết trước đây chính quyền Mỹ cũng đã từng quyết định không tham gia ICA nhưng sau đó vào lại. Dù nước Mỹ sẽ không còn là thành viên ICO, tổ chức này vẫn quan hệ khăng khít với Hiệp hội Cà phê Mỹ và Hiệp hội Cà phê Đặc sản Mỹ.

thitruongcaphe.net theo ICO

Hits: 216