(6-4-2018) Mỹ rời khỏi ICO

ICO vừa có thông báo chính thức nói rằng rất đáng tiếc chính quyền Mỹ đã quyết định rời khỏi Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) và không tham gia Hiệp định Cà phê…