(6-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá cà phê hôm nay

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 5-10-2017:

London:             

2000-15 (2018-1985)                                 1967-10 (1982-1957)

New York:                   

127.20+2.05 (127.65-124.30)                    130.75+2.05 (131.20-127.90)

Một ngày chỉnh giá giữa hai sàn với nhau: người tham gia mua New York bán London. Hai thị trường cò cưa lúc ban đầu, London sụp lỗ khi New York vào giờ làm việc của người Mỹ.

Hôm nay, Dạ tiệc Cà phê tại Thụy sỹ.

LONDON

Có lúc sụp xuống chỉ còn 1985 nhưng đóng cửa giữ được mức tâm lý 2000. Tuy âm nhưng chưa bị xáo trộn nhiều. Bất ngờ xuống chốt 2000, giá London về nằm dưới nhiều mức bình quân động như 5 ngày ở 2002, 50 ngày ở 2049 và 100 ngày ờ 2052.

Tuy nằm dưới BQĐ 5 ngày nhưng lại trên 20 ngày tại 1991. Bức tranh kỹ thuật chưa rõ nét. Lại thêm chủ đích của đầu cơ “mua New York bán London” làm kỹ thuật sàn này khá phức tạp dù dao động không đáng kể.

Khuynh hướng: TRUNG TÍNH.

NEW YORK

Chốt phiên vượt được điểm BQĐ 5 ngày ở 126.60, còn lại bức tranh kỹ thuật sàn này rất yếu. Hướng tăng chưa bền vững. Do đã có 9 ngày giảm, nên New York cứ phục hồi được chừng nào hay chừng ấy như một đợt “dưỡng thương” hay tích lũy. Nếu tốt nhất, vượt qua khỏi 132.50 là mức BQD 20 ngày, để có hướng phấn đấu.

Khuynh hướng: TRUNG TÍNH/TIÊU CỰC.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 18

quang cao