(5-5-2017) Nhận định kỹ thuật giá cà phê hôm nay: Bạn chọn hướng nào?

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 4-5-2017 cơ sở tháng 7-2017:

Giá đóng cửa robusta Ice London

07/17    1992-42 (2030-1978)

09/17    2009-40 (2045-1998)

Giá đóng cửa arabica Ice New York

07/17    134.95-2.50 (137.00-132.35)

Dự kiến mở cửa sàn robusta chiều 5-5 tăng nhẹ.

Khuynh hướng: London tiêu cực và New York trung tính.

Thị trường hỗn loạn. Dựa trên những gì đã xảy ra ngày 4-5, bạn muốn đi hướng nào?

Đồ thị kỹ thuật sàn arabica New York

New York: 50% của Fibo tại 137.50 của khung dao động 146.40-128.65, hôm qua xem như đã hoàn thành. Giá giảm 5 cts/lb nhưng rồi lại phục hồi 50%, thành ra bắt người kinh doanh kỹ thuật đứng ở đoạn lung chừng.

Lợi thế tăng của sàn này là đang ở phía dư bán, nên năng lực mua còn. Bạn theo hướng tăng? Lại phải đợi NY lội ngược dòng lại, vượt khỏi 137.50 thì mới dám tin hướng lên 139.60 cts/lb.

Đồ thị kỹ thuật sàn robusta London

London: 50% chỉnh theo Fibo ở 2042 của khung dao động 2213-1871. Ngày 3-5 chạm 2039, xem như đã hoàn thành. “Xui cho lang” hôm qua London đảo chiều mà không vực lên lại được như New York. London muốn tăng lên 2082 (61,8%) lại phải lội ngược dòng như New York phải làm.

Thế yếu của London là lượng dư mua còn lớn, ngay cả mấy hôm trước đây, chắc các qũy đầu cơ đã mua lại kha khá nên khả năng bán ra lại dồi dào, không như New York. Vả lại sức hút về “lỗ trống” (gap) 1965 đang mạnh. Chạm ở đây, dở nữa là đóng cửa dưới mức này, London sẽ yếu. Bấy giờ mới tính chuyện London kéo New York hay ngược lại.

Nguyễn Quang Bình

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 32