(4-5-2017) Nhận định kỹ thuật giá kỳ hạn cho  phiên giao dịch kỳ hạn cà phê hôm nay

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 3-5-2017 cơ sở tháng 7-2017:

Giá đóng cửa robusta Ice London

07/17    2034+39 (2039-1996)

Giá đóng cửa arabica Ice New York

07/17    137.45+1.20 (137.75-134.90)

Dự kiến mở cửa sàn robusta chiều 4-5 tăng từ 5-8$.

Khuynh hướng: London và New York trung tính-tích cực.

Dựa trên hoạt động ngày 4-5, một số nhà phân tích có cái nhìn như sau:

Đồ thị kỹ thuật London 4-5-2017

London cần lưu ý các mức chỉnh Fibo trong khung 2213-1871 (7-2017): 50% tại 2042 (xem như đã hoàn thành với đỉnh 2039 hôm qua) và 61.8% tại 2082. Như vậy mục tiêu tăng London hôm nay 2082. Để khuyến khích London mạnh hơn, phải qua đỉnh gần đây ở đâu đó khu vực 2120. Bất cứ lúc nào London muốn chỉnh xuống, các mức nhắm trong khu vực 1974-1965.

Đồ thị kỹ thuật New York 4-5-2017

Hy vọng New York hướng tăng còn tốt khi Fed quyết định chưa tăng lãi suất đợt này. Để chắc đường lên, sàn này phải thoát khỏi khu vục 139 và tốt hơn 142. Mấy ngày hôm nay, thái độ các quỹ đầu cơ là mua bù các lô trước đã bán nên giá tăng khá tốt.

Nguyễn Quang Bình

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 32

quang cao