19/1/2019 Vị thế kinh doanh của đầu cơ London: tăng dư bán

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày gần nhất là 14-1-2019, quyết toán vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tăng dư bán từ 25.784 lô (7/1) lên 26.841 lô, thêm 1.057 lô.

Do chính phủ Mỹ đang trong tình trạng đóng cửa một phần, số liệu quyết toán kinh doanh của sàn New York sẽ được phát hành và cập nhật đến khi nào chính phủ Mỹ quay lại hoạt động toàn phần. Nay vẫn sử dụng số quyết toán của 18/12/18: Sàn cà phê chè arabica Ice New York có vị thế dư bán là 60.900 lô. Kỷ lục lượng dư bán trên sàn NY là 113.412 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 279