(30-4-2018) Vị thế kinh doanh: Đầu cơ 2 sàn đều giảm dư bán

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 24-4-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York thoát bớt dư bán từ mức kỷ lục cũ là 70.577 lô xuống còn 59.134 lô, mua thoát 11.443 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London giảm lượng dư bán 3.995 lô để còn 14.328 lô so với 18.323 lô tuần trước đó.

Từ 25-4 đến nay, trên sàn New York còn thoát thêm chừng 6k lô nữa để thực tế còn 55k. Như vậy khả năng bán lại vẫn còn dù kỹ thuật sàn nay đang đà tốt.

London cũng còn khả năng bán tốt.

Phạm Kỳ Anh

Hits: 171

quang cao