(3/9/2018) Cảm nhận thị trường: Giá vào pha yếu?

Cả hai sàn cà phê tuần qua đều yếu, ngày cuối tuần 31/8 có giá đóng cửa giảm so với cùng kỳ trước đó.

Không biết vô tình hay hữu ý, hai sàn đang đứng trước các mức tâm lý quan trọng: New York 100 cts/lb, London 1500 Usd/tấn. Hôm nay, New York nghỉ, London có thể mở cửa yếu, mất ngay mức tâm lý quan trọng 1500 Usd một lần nữa vì ngày 31/8 đã có lúc xuống 1497. Nhưng hy vọng sẽ phục hồi ngay trong phiên khi không có New York và Việt Nam đang nghỉ lễ Quốc Khánh (bắc cầu), lực bán yếu. Phần lo còn lại là sợ các quỹ đầu cơ bán ra, bắt chặn lỗ những người chơi hàng giấy lỡ mua giá cao.

Khung dao động đang được xem xét 1497 và 1557. Khi vượt khỏi khung này, giá London có thể tìm hướng chính nó chọn lên hoặc xuống.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Xem thêm:

(1-9-2018) Vị thế kinh doanh: Hai sàn vẫn giữ lượng dư bán cao

Hits: 469

quang cao