(3/9/2018) Tham khảo giá cà phê xuất khẩu một số nước

thitruongcaphe.net
Sân phơi của The Married Beans - Ảnh MB cung cấp.

Loại/nước xuất khẩu         |   Tháng giao hàng  |   Theo sàn   |  Chênh lệch với giá niêm yết

A khô, Brazil, loại thường  |  9/18 trở đi              |     NY           |   -11 cts/lb

A ướt, Colombia, exc         |  9/18 trở đi              |     NY           |   +21 cts/lb

A ướt, Ấn độ                      |  9/18 trở đi              |     NY           |   +20 cts/lb

R ướt, Ấn độ                      |  9/18 trở đi              |     LDN         |   +425 Usd/tấn

R khô, Indonesia  EK 80 lỗi|  9/18 trở đi              |     LDN         |   +120 Usd/tấn

R khô, Việt Nam, 2-5%       |  9/18 trở đi              |     LDN         |   -40 Usd/tấn

Theo Eugene Atte

Hits: 366

quang cao