(3-5-2017) Vị thế kinh doanh của các quỹ đầu tư trên 2 sàn cà phê

Tính đến 25-4, các quỹ đầu tư trên sàn arabica đã chuyển sang dư bán gần 9000 lô, đạt kỳ vọng của thị trường. Trong khi đó, trên sàn London lượng dư mua vẫn còn khoảng trên 28.000 lô, dưới kỳ vọng của nhiều người.

QUAN DI SƠN.

Hits: 26