(3-5-2017) Nhận định kỹ thuật giá kỳ hạn cho  phiên giao dịch kỳ hạn cà phê hôm nay

Bull, bò mộng chỉ hướng giá lên

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 2-5-2017 cơ sở tháng 7-2017:

Giá đóng cửa robusta Ice London

07/17    1995+41 (2003-1974)

Giá đóng cửa arabica Ice New York

07/17    136.25+0.40 (136.65-133.25)

Dự kiến mở cửa sàn robusta chiều 3-5 tăng từ 5-10$.

Khuynh hướng: London và New York trung tính-tích cực.

Dựa trên hoạt động ngày 3-5, một số nhà phân tích có cái nhìn như sau:

New York trong phiên yếu như củng cố, giá giao dịch trong phiên không vượt quá đỉnh nhưng xuống dưới đáy hôm trước. Như vậy, bước củng cố xem như hoàn thành và khả năng quay lên để vượt 139.50 trong tầm tay. Lưu ý 139.50 cũng là mức chỉnh giảm của Fibo nếu kéo từ đỉnh 146.30 xuống đáy 128.60.

London xem như chỉnh tăng Fibo 38,2% đã hoàn tất. Với sự hỗ trợ của New York cộng với bù trừ “bạo tàn bạo phát”, hy vọng mức chỉnh 50% cũng có thể đạt. Tuy nhiên, vượt qua mức ấy đang có một rào chắn khá đông. Cộng với lượng dư mua còn trên 28 ngàn lô, London xem ra khó đi xa hơn New York.

Nguyễn Quang Bình

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 28

quang cao