1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

(3-5-2017) Tồn kho đạt chuẩn robusta và arabica

Trong tháng 4-2017, sàn robusta Ice London nhân được 566 x 10 tấn lô à phê đến trình kiểm chất lượng. Có tất cả hàng từ 6 nước, không có Brazil. Trong 566 lô ấy, đạt 543 lô trượt 23 lô đều của Việt Nam.

PHẠM KỲ ANH

(Visited 88 times, 1 visits today)

3 Replies to “(3-5-2017) Tồn kho đạt chuẩn robusta và arabica”

  1. Pingback: Tin tức thị trường cà phê được cập nhập hàng ngày

  2. Pingback: Tin tức thị trường cà phê, giá cà phê được cập nhật hàng ngày

Trả lời