(3-5-2017) Tồn kho đạt chuẩn robusta và arabica

quang cao

Trong tháng 4-2017, sàn robusta Ice London nhân được 566 x 10 tấn lô à phê đến trình kiểm chất lượng. Có tất cả hàng từ 6 nước, không có Brazil. Trong 566 lô ấy, đạt 543 lô trượt 23 lô đều của Việt Nam.

PHẠM KỲ ANH

(Visited 88 times, 1 visits today)
quang cao

1 Comment

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Tin tức thị trường cà phê được cập nhập hàng ngày
  2. Tin tức thị trường cà phê, giá cà phê được cập nhật hàng ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*