28/6/2019 Hai sàn cà phê đóng cửa giá nghịch chiều. Biến động yếu

thitruongcaphe.net

London tháng 9 và 11/19

1430-4(1444-1424)      1459-2(1470-1452)

New York tháng 9 và 12/19

106.7+0.65(107.4-105.8)    110.3+0.7(110.95-109.35)

Tiền tệ: DX/USD 96.15(-) vs 96.21 (+)  — BRLUSD 3.82 (+)   

-Giá cách biệt A vs R: tháng 9 vs 9: 41.82 (+) vs 41.01, trong phiên có lúc 42+.

NHẬN ĐỊNH CHUNG

-Đóng cửa NY +0,61%, LD -0,28%.

-Marex, hãng môi giới đoán rằng cà phê năm 2020 thiếu 2,7 triệu bao.

-Đồng Brl tăng giúp cho giá NY nhưng LD vẫn yếu.

-Tồn kho đạt chuẩn NY giảm xuống mức 2,37 triệu bao, là mức thấp nhất tính từ gần 9 tháng nay.

NQB

Hits: 353

quang cao