(27-3-2018) Bình luận kỹ thuật giá cà phê

Diễn biến giá của phiên ngày hôm trước

London:             

1688-2 (1705-1674)                             1715-6 (1739-1704)

New York:                  

118.15+0.95 (118.60-116.65)              120.20+0.60 (120.95-118.85)

Giá cách biệt giữa sàn New York với London A với R tháng 5-2018 là 41.66 cts/lb (+)  – USDX 89.03 (-)    – BRLUSD 3.31 (-)

London mức chắn trên: 1705 / 1722     – Mức chắn dưới 1685 / 1670

New York mức chắn trên: 118.50  / 120.50   – Mức chắn dưới 117.50  / 116.50

New York: Miễn đừng mất 116.55, nếu mức này bị phá và đóng cửa dưới đó, thị trường dễ về 113.40 / 110. Phải vượt mức chắn trên 121.75, mới tính tiếp được nếu muốn lên.

London: Phải nói đóng cửa mức này về kỹ thuật là xấu. Nhưng khả năng theo chân các lần trước từ 1678 để đi lên không phải không hy vọng. Phải thoát lên trên 1756 để khẳng định mình, nếu không, khả năng sẽ về 1600.

NGUYỄN QUANG BÌNH  

Hits: 278