(26-9-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê

DIỄN BIẾN GIÁ KỲ HẠN HÔM QUA 25/09/17
LONDON
2006+1 (2023-1991)
1982+3 (2000-1969)
NEW YORK
131.55-2.90 (133.70-131.35)
135.15-2.95 (137.45-135.00)
NEW YORK:
New York bị rớt khỏi các mức chắn quan trọng hôm qua, đặc biệt 134.50 do đồng USD tăng mạnh và tin Brazil có mưa cuối tuần này.
Cũng cần nhắc lại tuần trước các quỹ đầu cơ mua lại nhiều: vị thế kinh doanh của họ giảm dư mua 13.100 lô chỉ còn 19.273 lô. Phải chăng bây giờ họ muốn bán khống lại?
Nếu tin mưa Brazil còn lưu trên các phương tiện truyền thông đến cuối tuần, giá NY có thể phải giảm về các mức 130 rồi 128/126.
Muốn tăng, NY phải vượt 134 nếu muốn khẳng định đường lên.
LONDON
Hai sàn kỳ hạn tiếp tục chơi mua bán giá cách biệt: MUA LONDON BÁN NEWYORK. London mạnh vì vốn từ NY rót về. Nhưng nếu NY quá yếu, nghi London sẽ buông.
Nhưng nếu NY yếu, đẩy London xuống dưới 1990, từ mức ấy có thể đi thêm 15$ nữa.
NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 61

quang cao