(22-8-2018) Quyền chốt giá bán robusta chấm dứt ngày 24-8-2018

Các nhà môi giới thông báo rằng quyền chốt giá tháng 09/2018 dư mua trên sàn London phải chấm dứt vào ngày 24-08-2018 do 25 và 26-8-2018 nhằm thứ Bảy và Chủ nhật.

Lưu ý để chốt các hợp đồng tháng 09-2018.

TTCP

 

 

Hits: 255