(21-4-2017) Nhận định kỹ thuật – Khi nào London mới hết nguy?

Đồ thị kỹ thuật giá cà phê London

Đầu phiên hôm qua, giao dịch nhì nhằng London “chưa thấy nguy”, đến khi New York bán mạnh, dù rang xay cố gắng mua đỡ, nhưng cuối cùng New York rẻ quá, rang xay cũng buông London. Giá cách biệt 2 sàn nay còn 39.5 cts/lb có lợi cho arabica.

London tháng 7-2017 hôm nay mở cửa mức 2214 nhưng tuột khòi 2110, đánh mất luôn 2093, là mức chắn dưới quan trọng của tháng 7-2017. Nếu như đóng cửa phiên hôm nay London không chịu quay về nằm trên 2093, khả năng mất tiếp 50-70$ là chưa thể loại trừ.

Nhờ New York dương nhẹ, London không xuống nhanh. Nhưng New York cần qua 137.50 mới tương đối an toàn. Còn dưới mức ấy, khả năng viếng về 132/130 vẫn còn.

Khi viết bài này, giá London phục hồi từ 2067 lên 2095$ (16:20h)

Nguyễn Quang Bình

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 26

quang cao