(21-11-2017) Thị trường cà phê: Giá kỳ hạn tiếp tục đua nhau giảm

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm 20-11-2017:

London:             

1810-14 (1827-1808)                              1791-10 (1806-1789)

New York:                  

122.90-0.90 (123.70-121.15)                 125.75-1.50 (127.20-124.55)

Giá hai sàn kỳ hạn cà phê robusta và arabica tiếp tục giao dịch ở khu vực âm. Giá robusta xuống từng chặp nhưng lượng giao dịch không mấy. Thị trường có lúc được nâng lên nhưng chỉ vụt lên rồi chợt tắt. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng xuống gì thì xuống, London đang “nể” không chạm 1807 là mức đáy của thứ hai tuần trước đây (13-11). Rất có thể các quỹ đầu cơ muốn “tránh voi không xấu mặt nào”.

Còn sàn arabica New York hết quyền chốt giá bán hàng thực tháng 12-2017, tuy nhiên đến nước cuối cùng áp lực bán vẫn chưa ngớt. Giá tháng 3-2018 sẽ trở thành tháng giao dịch chính nhưng hôm qua vẫn giảm 1.50 cts/lb. Sàn này khi chạm khu vực 125, bị trượt chân xuống 124.55 nhưng cuối cùng quay về đóng cửa 125.75. Ngay đến phút cuối cùng, một giao dịch chênh lệch giữa hai tháng 12-2017 với 3-2018 lên đến 12.000 lô.

Chốt âm 14 đô la Mỹ/tấn khi đóng cửa với lượng giao dịch gần 11,5 ngàn lô nhưng chủ yếu chỉ là chuyển tháng và phục vụ bảo hiểm quyền chọn, mua bán mới của chính các hợp đồng kỳ hạn không nhiều.

Trong khi đó sàn arabica chốt âm 1.50 cts/lb tại 125.75 với lượng hợp đồng giao dịch ước gần 60,5 ngàn lô trong đó hết gần 21 ngàn lô mua bán chênh lệch và 8 ngày lô phục vụ bảo hiểm quyền chọn.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 93

quang cao