(21/10/18) Vị thế kinh doanh: Lượng dư bán hai sàn cà phê giảm mạnh

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 16/10/18, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York giảm mạnh lượng dư bán bằng cách mua thoát đến 18.156 lô để còn 68.110 lô ngày 16/10. Kỷ lục của NY là 113.412 lô.

Lượng dư bán trên sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London cũng giảm mạnh với 6.795 lô, đến 16/10 còn 12.212 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 157