(6-12-2017) Thị trường cà phê: London tăng có bất ngờ?

Tuy nhiên, cần thấy rằng vắt giá hiện nay trên sàn London không phải do thiếu hàng vì “đâu ai mua ai bán gì”, lượng xuất khẩu robusta từ Việt Nam và Brazil giảm, thì vắt giá hiện nay chỉ là trò chơi tài chính của các nhà đầu cơ không hơn không kém.