(20-3-2017) Nhận định kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê cho  phiên giao dịch kỳ hạn cà phê hôm nay

Đồ thị giá sàn robusta London

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 17-3-2017 cơ sở 3 và 5-2017:

Giá đóng cửa robusta Ice London

05/17    2184+1 (2190-2169)

07/17    2203+1 (2207-2187)

Giá đóng cửa arabica Ice New York

05/17    142.05+0.60 (142.40-140-40)

07/17    144.35+0.60 (144.60-142.27)

Dự kiến mở cửa sàn robusta chiều 20-3 từ không đổi đến tăng nhẹ.

Khuynh hướng: London trung tính và New York trung tính-tích cực

Đồ thị London cho thấy giá vẫn lúng túng trong khung 2218-2119. Bao giờ bứt khỏi đây để đóng cửa ngoài khung mới dám khẳng định hướng lên hay xuống. Trước mắt, giá sàn này hiện nay vẫn như muốn ở giai đoạn tích lũy và chưa thể hiện quyết tâm tăng. Về lâu về dài, các yếu tố cơ bản vẫn ủng hộ.

Đồ thị giá sàn arabica

New York cũng chưa chịu bật khỏi mức 148.50 để hoạt động vùng cao. Phạm 139.95 sẽ thấy giá yếu nhưng trở về tiêu cực khi có đóng cửa mức 136.70.

Nguyễn Quang Bình

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là suy nghĩ và một nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 371