20/12/2018 Hai sàn cà phê có dấu hiệu phục hồi!

Diễn biến hôm trước

London

1477+19 (1481-1459)     1507+20(1510-1488)

New York:                  

100.85+1.45 (101.90-98.60) 104.00+1.35(105.15-101.95)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 32.48 cts/lb (+)  – USDX 97.01 (-)    – BRLUSD 3.90 (-)

Giá hai sàn cà phê đều tăng. London trong phiên chỉ giao dịch trong vùng dương. New York sau khi từ chối chạm đáy cũ 98.55 để dừng ở 98.60, từ đó dân lên, có lúc dương 2.50 cts/lb đạt đỉnh 101.90 đã giúp London đạt 1510 cũng là đỉnh.

London không thể lên cao hơn vì New York gặp sức bán mạnh khi chạm 101.90, nên mức 102 nay là quan trọng đối với New York.

Không xuống dưới 98.55, tạm thời cho đó là đáy của NY. Thị trường nhờ vậy mà phục hồi chăng?

Hits: 302

quang cao