1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

30/11/2018 Lịch nghỉ hai sàn kỳ hạn cà phê trong tháng 12/2018

thitruongcaphe.net

Xem lịch nghỉ thị trường kỳ hạn cà phê như bảng sau đây:

24-Dec Trước Giáng sinh Arabica coffee Đóng cửa sớm
    Robusta coffee Đóng cửa sớm
25-Dec Giáng sinh Arabica coffee Nghỉ giao dịch
    Robusta coffee Nghỉ giao dịch
26-Dec Boxing day Robusta coffee Nghỉ giao dịch
    Arabica cofffee Mở cửa muộn
(Visited 136 times, 1 visits today)

Trả lời