30/11/2018 Lịch nghỉ hai sàn kỳ hạn cà phê trong tháng 12/2018

thitruongcaphe.net

Xem lịch nghỉ thị trường kỳ hạn cà phê như bảng sau đây:

24-Dec Trước Giáng sinh Arabica coffee Đóng cửa sớm
Robusta coffee Đóng cửa sớm
25-Dec Giáng sinh Arabica coffee Nghỉ giao dịch
Robusta coffee Nghỉ giao dịch
26-Dec Boxing day Robusta coffee Nghỉ giao dịch
Arabica cofffee Mở cửa muộn

Hits: 213