1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

30/11/2018 Lịch nghỉ hai sàn kỳ hạn cà phê trong tháng 12/2018

thitruongcaphe.net

Xem lịch nghỉ thị trường kỳ hạn cà phê như bảng sau đây:

24-Dec Trước Giáng sinh Arabica coffee Đóng cửa sớm
Robusta coffee Đóng cửa sớm
25-Dec Giáng sinh Arabica coffee Nghỉ giao dịch
Robusta coffee Nghỉ giao dịch
26-Dec Boxing day Robusta coffee Nghỉ giao dịch
Arabica cofffee Mở cửa muộn
(Visited 172 times, 1 visits today)

Trả lời