(19-5-2017) Giá robusta London chưa mất hy vọng! (Bình luận kỹ thuật)

Giá đóng cửa robusta Ice London

07/17    1984-13 (1992-1960)

09/17    2003-14 (2012-1981)

Giá đóng cửa arabica Ice New York

07/17    129.65-4.75 (133.20-129.30)

Tuy giảm sâu xuống 1960 trong phiên hôm qua, sàn robusta vẫn muốn tìm cách lên lại dù sàn arabica rất yếu. Điều này chứng tỏ London vẫn muốn bật dậy, đi khác đường New York. Tuy nhiên, giá đóng cửa các phiên tới nếu nằm dưới khu vực 1965/1960, sẽ khó còn cơ sở vững chắc.

Giá New York hôm qua đảo chiều giảm mạnh sau một phiên đảo chiều tăng trước đó. Khó đâu mà lường. Tuy thế vẫn chưa thử xuống mức thấp mới nhất 128.60 tăng, nên xuống mạnh vẫn chưa sao. Miễn là đồng BRL đừng rớt nữa!

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 35