(19-3-2017) Đồ thị kỹ thuật giá kỳ hạn robusta London

 

 

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ xin giới thiệu đồ thị kỹ thuật do tác giả Anh Phan đóng góp. Ắt hẳn quý vị đồng ý rằng giá trên thị trường không do yếu tố kỹ thuật quyết định tất cả, nhưng nó lại là một bộ phận quan trọng của giá, đặc biệt cho những ai chú trọng đến “hàng giấy”, tức kinh doanh nghiên về kỹ thuật.

Chúng tôi trân trọng gởi đến bạn đọc biểu đồ này để tham khảo. Hãy xem như đây là ý kiến riêng của tác giả.

Cám ơn sự đóng góp của tác giả ANH PHAN và mong nhận được thường xuyên.

Trân trọng,

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ

 

Hits: 262