19/06/2022 Hàng tồn kho đạt chuẩn arabica kéo từ châu Âu qua Mỹ. Tại sao?

Ít ra có 5 thương nhân báo với Reuters rằng họ đã thấy chừng 100.000 bao tức 6.000 tấn arabica tồn kho đạt chuẩn được chuyển từ kho Antwerp (VQ Bỉ) sang Mỹ. Họ dự kiến phải đến 250.000 bao sẽ được đưa đi trong vòng hai tháng tới. Đấy là hàng tồn kho để lâu năm, nay đến kỳ bị giảm giá do để lưu kho quá lâu mà không chịu đấu giá qua sàn. Hiện trong các kho thuộc sàn arabica New York tại châu Âu, có đến gần 1 triệu bao hàng đạt chuẩn có xuất xứ từ Honduras (410.000 bao) và Brazil (420.000 bao).

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 161

quang cao