19/06/2022 Về vụ mùa robusta Brazil 2022

Người Brazil còn gọi robusta là “conillon”. Cà phê thuộc niên vụ 2022-2023 gần như đã thu hái xong. Nông dân tỏ ra hân hoan do được mùa. Họ ước năm nay sản lượng robusta Brazil không thể dưới 20 triệu bao.

Đối với vụ mùa 2023-2024 (sẽ thu hái vào tháng 04/2023), vùng trọng điểm robusta của Brazil là Espirito Santo báo vừa qua đã nhận đợt mưa vàng rất tốt, ước lượng mưa đo được chừng 100mm mà khỏi đợi Brazil vào mùa mưa (thường tháng 10 hàng năm).

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 140

quang cao