(18-5-2017) Đồng Real Brazil đang tạo áp lực giảm trên sàn arabica New York

thitruongcaphe.net
Đồng nội tệ Brl mất giá, hàng Brazil ra nhiều

Giá kỳ hạn arabica New York bị áp lực giảm mạnh. Đồng BRL Brazil rớt nhanh khi có tin đồn tổng thống tại nhiệm bị tố hối lộ và nhận hối lộ .

Thị trường e ngại đồng BRL tiếp tục xuống gây sức ép bán trên sàn arabica. Của đi trước là của khôn!

Bình luận ngắn kỹ thuật cà phê: hôm nay khác rồi!

Giá đóng cửa robusta Ice London

07/17    1997+38 (2008-1953)

09/17    2017+37 (2028-1975)

Giá đóng cửa arabica Ice New York

07/17    134.40+2.95 (135.35-130.05)

Đồng USD rớt tới ngưỡng, 2 sàn cà phê chịu không nổi bèn bung ngược lên mạnh sau khi London lấp tràn lỗ hỗng 1974-65.

Nhờ vậy, hai sàn đã đảo chiều, theo hướng tăng. Theo dõi mục tiêu gần nhất của 2 sàn, London 2042 và New York 137.50. Hướng thấy tăng nhưng không vượt qua được các mức này, giá khó lấy được đà để tăng thêm.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 21

quang cao