(18-3-2017) Thị trường cuối tuần trầm vắng. Nối lại quan hệ mua bán cà phê với Ấn độ.

Giá đóng cửa robusta Ice London

05/17    2184+1 (2190-2169)

07/17    2203+1 (2207-2187)

 

Giá đóng cửa arabica Ice New York

05/17    142.05+0.60 (142.40-140-40)

07/17    144.35+0.60 (144.60-142.27)

Tình trạng trầm lắng trên thị trường kỳ hạn ngày cuối tuần 17-3 có thể xuất phát từ một là mua bán hàng thực, xuất khập khẩu trên thế giới rất bình lặng, hai là các quỹ đầu tư đang xốc lại vị thế, vốn quỹ trước khi chọn hướng mới.

Nghe rằng việc giao thương mua bán cà phê giữa Việt Nam và Ấn độ quay lại bình thường sau khi hai phía đi quá nhanh chuyện cấm đoán lẫn nhau. Ấn độ hàng năm nhập khẩu chừng 45-50 ngàn tấn cà phê, thường là phẩm cấp thấp để làm cà phê hòa tan. Năm nay, chất lượng cà phê Việt Nam không tốt, tỷ lệ đen bể nhiều, nên việc nối lại giao thương cà phê với Ấn độ rất có ý nghĩa. Xét riêng về khía cạnh đặc thù của năm này, Ấn độ là một thị trường quan trọng.

Bài liên quan:

Ấn độ cấm nhập khẩu 6 mặt hàng nông sản của Việt Nam

Giá thị trường nội địa hồ tiêu tiếp tục giảm dưới 100.000 đồng/kg

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 472